Regulamin serwisu

 

1. Dane firmy

Sprzedaż produktów w niniejszym sklepie prowadzi:

Wydawnictwo Sukurs Wasilewski Spółka Jawna
ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1, 01-518 Warszawa
NIP: 5252894904
REGON: 521177241
Nr wpisu do działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki: 7167
Numer rachunku bankowego: 35 1050 1025 1000 0092 9327 5161
Uwaga! zmieniliśmy numer konta bankowego.
Tel./fax: 22 832 36 11
Mail: sklep@sukurs.edu.pl

zwana dalej wydawnictwem.

2. Zamówienia

 1. Zamówienie można złożyć poprzez:
  1. Wybranie towarów w niniejszym sklepie, wypełnienie formularza z wymaganymi danymi i zatwierdzenie zamówienia wraz z akceptacją regulaminu.
 2. Ceny z podsumowania zamówienia są cenami brutto, w polskich złotych.

3. Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności przez operatora płatności elektronicznych.
 2. Zamówienia realizowane są automatycznie, bezpośrednio po zaksięgowaniu płatności przez operatora płatności.

4. Przesyłka

 1. Produkty mają formę cyfrową (pliki PDF), więc nie są wysyłane, tylko udostępniane do pobrania poprzez link wyświetlający się po zaksięgowaniu płatności oraz przesyłany mailem.

5. Płatność

 1. Dostępne formy płatności:
  1. Płatność elektroniczna (przelewem lub kartą płatniczą) – realizowana przez operatora płatności PayU. Wpłata zostaje zaksięgowana automatycznie, bezpośrednio po jej dokonaniu.

6. Odstąpienie od umowy (zwrot)

 1. Zgodnie z przepisami, możliwość dokonania zwrotu nie dotyczy płatnych plików elektronicznych pobieranych z naszej strony.

7. Prawa do przesyłania i udostępniania

 1. Kupienie scenariusza umożliwia ci legalne zorganizowanie przedstawienia, co wiąże się np. z wydrukowaniem scenariusza, by rozdać go uczniom. Regulamin zabrania jednak przesyłania scenariusza innym oraz publikowania czy udostępniania go w internecie.

8. Reklamacja

 1. W przypadku jakichkolwiek problemów z zamówieniem, prosimy o kontakt: sklep@sukurs.edu.pl.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych kupujących (dalej: „administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest sprzedawca – Wydawnictwo Sukurs Wasilewski Spółka Jawna ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1, 01-518 Warszawa.
 2. Dane osobowe kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w regulaminie.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez sprzedającego lub podmioty realizujące usługi dla sprzedającego, poddane tym samym zobowiązaniom co sprzedający, zgodnie z Polityką Prywatności.
 4. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.
 5. Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na wysyłanie mu newslettera oraz innych informacji handlowych. Udzielenie zgody jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
 6. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe kupującego w celach marketingowych jedynie za jego uprzednią zgodą wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli. Sprzedający może udostępnić takie dane osobowe osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą kupującego wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.
 9. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 10. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących kupującego narusza przepisy RODO.
 11. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony sklepu akceptujesz, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają wydawnictwu świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez sprzedającego na stronie sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności.